Pierhead

Croeso i'r Pierhead

Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg cyfrannodd y Pierhead at danio hunaniaeth Cymru 'wrth ddŵr a than'; ei nod heddiw yw argyhoeddi, cynrychioli ac ysbrydoli cenhedlaeth newydd i'n harwain tuag at Gymru'r dyfodol.

Dewch i Fae Caerdydd i weld y Pierhead drosoch eich hun, ac i ganfod sut y bu'r adeilad a'r bobl a fu'n gweithio yma yn rhan o orffennol Cymru.

Dweud eich dweud...

Mae croeso i chi roi sylwadau. Yn ystod eich ymweliad, croeso i chi fwrw barn a rhoi gwybod i ni am y pethau sy'n bwysig i chi fel unigolion, cymunedau neu sefydliadau.