Pethau i'w Gweld

Mae'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol i gyd i'w gweld yn yr adeilad hwn.

Gydag arddangosfeydd, cyflwyniadau rhyngweithiol a digwyddiadau arbennig sy'n rhoi sylw i faterion o bwys yng Nghymru, mae rhywbeth bob amser i argyhoeddi, cynrychioli ac ysbrydoli yn y Pierhead.